Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 26 oktober, 2020

Scroll to top

Top

Blockchain – tekniken bakom Bitcoin som kan revolutionera den globala handeln

Blockchain – tekniken bakom Bitcoin som kan revolutionera den globala handeln
Sebastian

Den digitala valutan Bitcoin har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Vad inte lika många hört om är den bakomliggande tekniken Blockchain som nu revolutionerar betalmarknaden och skapar nya möjligheter för global handel och samverkan.

I dess enklaste form är blockchain en huvudbok som loggar transaktioner mellan två parter. Traditionellt har huvudböcker distribuerats av banker eller andra finansiella organisationer men tack vare blockchain-tekniken kan istället användarna tillhandhålla huvudboken. Med Blockchain registreras finansiella transaktioner i tidsordning och varje ny transaktion som genomförs måste godkännas av en uppsättning noder. På så vis säkerställs att samma Bitcoins inte används i flera transaktioner samtidigt.

Anledningen till Blockchain-teknikens framgång är att den löser flera av de problem som tidigare förknippats med digitala transaktioner. Det handlar bland annat om:

–       Integritet: Blockchain ger varje individ en offentlig identitet s.k. ”public key” (likt en e-post adress). Denna är kopplad till en ”private key” som bara ägaren har tillgång till. Kombinationen av dessa två säkerställer integritet och säkerhet.

–       Peer-to-peer (P2P): Utbyte av pengar mellan två individer kan nu ske utan mellanhand.

–       Öppen huvudbok: Alla P2P-transaktioner loggas i en huvudbok som finns tillgänglig på flera datorer i ekosystemet. Transaktionerna är oåterkalleliga och i huvudboken blir dessa permanent synliga för alla användare vilket ger ökad trovärdighet.

–       Godkännande av transaktioner med hjälp av noder: Varje transaktion måste godkännas av ett antal noder i nätverket. Noderna måste lösa komplexa matematiska problem för att vara berättigade att godkänna transaktionerna. Systemet är utformat för att förhindra datanoder från att samarbeta och rigga det övergripande systemet.

–       Digitala mynt: Bitcoin-nätverket startade med ett fast antal mynt och bestämda regler för när nya mynt kunde ges ut. De utfärdade mynten kan sedan bilateralt bytas mellan användarna och varje individs antal mynt bestäms genom att gå igenom blocken i blockchain-trädet.

Så, varför används blockchain-tekniken och hur kan den revolutionera marknaden för globala transaktioner?

–       För att motverka dubbeltransaktioner: Med en öppen huvudbok där godkända transaktioner godkänns och registreras säkerställs att samma Bitcoins inte kan användas flera gånger.

–       För att göra det omöjligt att ändra huvudboken: Tekniken som gör att huvudboken inte går att ändra bygger på ett ”proof-of-work”-system som gör att den inte kan hackas av noder trots att den är offentligt tillgänglig. Varje transaktion godkänns av en säker metod innan den registreras.

–       Underlätta globala transaktioner och handel: Eftersom valutan är digital och inte knuten till något land är den perfekt för globala transaktioner mellan länder och gör att användarna slipper ta hänsyn till valutaändringar och bankavgifter etc.

–       Minska beroendet av tredje parter och institutioner: I ett system som kretsar kring en specifik institution har denna allt ansvar över det finansiella systemet. Om de misslyckas kollapsar hela systemet. I blockchain-modellen där huvudboken förvaras på flera noder kan detta inte hända.

Ovanstående är en rad exempel på hur och varför blockchain-tekniken kan revolutionerna den globala handeln och valutor, men vad som även är intressant är vad tekniken kan användas till utöver att hantera en digital valuta. Allt som kan lagras som digital text och kod kan lagras med tekniken och just nu finns flera intressanta idéer, såsom lagring av immateriella rättigheter.

Det är ännu för tidigt att förutspå alla användningsområden för blockchain-tekniken men i takt med att världen dras mot en global ekonomi som drivs av teknik och mobilitet finns ett tydligt behov av en global plattform för betalningar som inte är beroende av en specifik regering. Så här långt är Blockchain den bästa lösningen för detta men den är också beroende av att den stora massan tar sig an lösningen och att den fungerar felfritt under en längre tid. Med potentialen och det begränsade utbudet av liknande lösningar är Blockchain-tekniken därför en av de mest revolutionerande lösningarna på den finansiella marknaden på mycket länge.

Om Virtusa

Virtusa tillhandahåller heltäckande IT-lösningar och tjänster till världens största företag (Global 2000). Tjänsterna, inklusive IT-konsulting, applikationshantering/utveckling, underhåll, systemintegration och managed services, baseras på en unik plattformsmetodik som förändrar kundernas verksamheter genom att kraftigt rationalisera dem. Virtusa hjälper företag att utveckla nya affärsmöjligheter och skapa nya intäkter genom att konsolidera, rationalisera och modernisera befintliga system till ett eller flera huvudsystem. Virtusa erbjuder en kostnadseffektiv tjänstemodell (global delivery model) där man använder metoder som Agile och Accelerated Solution Design för att säkerställa att lösningarna motsvarar kundernas behov. Som ett resultat, kan kunder minska sina IT-kostnader betydligt, samtidigt som de kraftigt ökar sin snabbrörlighet som bolag.

Virtusa grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA. Företaget har verksamhet världen över.