Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 12 maj, 2021

Scroll to top

Top

ESS och MAX IV och samhället, hur ser relationen ut?

ESS och MAX IV och samhället, hur ser relationen ut?
Sebastian

Den 21 november träffas experter, aktörer och intresserade på Grand Hotel i Lund för ett seminarium om industrianvändning av ESS och MAX IV och den roll som så kallade mediatorbolag kan ta. Seminariet är en av de första sammankomsterna inom BISS – Big Science and Society, ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX och omgivande samhälle. Vid seminariet medverkar två mediatorbolag i Lund, samt representanter för ESS och MAX IV. Även forskare som studerar hur användarsamhällena utvecklas och växer över disciplin- och branschgränser deltar. 

Seminariet om ESS och MAX IV kommer bland annat att fokusera på instrumenten vid forskningsanläggingarna som blir allt mer specialiserade och därmed potentiellt svårtillgängliga för icke-specialister. Samtidigt finns en växande bransch av företag, internationellt såväl som i Lund, som specialiserat sig på att utföra avancerade analyser och experiment åt industrin och som har spetskompetens i att använda de tekniker som kommer att finnas vid ESS och MAX IV.

– Det finns många utmaningar kring ESS och MAX IV, och vi universitetsforskare får genom samverkanstemat BISS chansen att använda våra spetskompetenser och specialintressen och bidra till att möta dem, i samverkan med de aktörer som är i centrum av utvecklingen. Seminariet på Grand den 21 november är det första i en serie av aktiviteter om relationerna mellan ESS, MAX IV och omgivande samhälle, säger Olof Hallonsten, initiativtagare och koordinator för BISS, och moderator för seminariet om industrianvändning och mediatorbolagens roll.