Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 8 maj, 2021

Scroll to top

Top

Nätauktionsbolaget Klaravik ny kund till Box Communications

Nätauktionsbolaget Klaravik ny kund till Box Communications
Sebastian

Nätauktionsbolaget Klaravik har haft en snabb tillväxt sedan starten för fem år sedan, och är idag en viktig avyttringskanal för verksamhetsmaskiner och verktyg. Klaravik har som tydligt mål att fortsätta växa vad gäller såväl antalet anställda som inom nya marknader. Box Communications ska hjälpa Klaravik att öka synligheten gentemot befintliga säljare och budgivare och hjälpa bolaget nå ut på de nya marknaderna jordbruk och skogsnäring samt obestånd.

–  Klaravik är ett spännande bolag som genom att använda e-handelns fördelar med en specialistkår av auktionsmäklare har lyckats bygga en fantastisk verksamhet på kort tid. Att vi på Box Communication får vara med och stötta dem på deras fortsatta expansionsresa är mycket roligt. Vi kommer att hjälpa dem med allt från nyhetsbrev och varumärkesbyggande till employer branding och sociala medier, säger Mikael Zillén, vd på Box Communications.

Box Communications kommer att stödja bolagets ledning och marknadsavdelning i allt från övergripande strategiska frågeställningar till det dagliga arbetet med att nå ut digitalt.  Ett särskilt fokus kommer att ligga på att skapa en kontinuerlig dialog med de köpare och säljare som regelbundet använder auktionsplattformen.

– I januari uppnådde vi en milstolpe då den 100 000e budgivaren registrerade sig på vår plattform. För att fortsätta stärka vårt varumärke, öka tillväxten och säkerställa att vi har en bra dialog med våra befintliga säljare och köpare så kommer Box Communications hjälp att vara ovärderlig. I synnerhet nu när vi breddar verksamheten, säger Christian Lenander, vd på Klaravik.