Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 20 juni, 2021

Scroll to top

Top

4 av 10 tjänstemän har inte kompetensutvecklats senaste året

Unionen
Sebastian

– Det här är ett bekymmer eftersom digitaliseringen bidragit till att alla tjänstemän idag måste hänga med i utvecklingen och ständigt kompetensutvecklas. Gör man inte det halkar man efter på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Martin Linder betonar vidare att regeringen och arbetsgivarna måste göra mer för att vända trenden.

– Vi ser en utveckling där allt fler företag har svårt att hitta rätt kompetens vilket i sin tur leder till att bolag har svårt att växa och därmed riskerar tillväxten att hämmas. Det gynnar varken företagen eller Sverige.

Unionen ser flera lösningar på problemet. Det handlar bland annat om fler distanskurser och fristående kurser på högskolan som underlättar för studier parallellt med jobbet.

– Tvärtemot det behov vi ser blir sådana utbildningar färre och färre, det är en oroande utveckling, säger Martin Linder.

Unionen vill också se ett trepartssystem för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Det bör bygga på en överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och stödjas av staten.  Men även företagen måste aktivt arbeta med kompetensutveckling:

– Företagen måste inkludera en strategisk kompetensplan som en självklar del i all övrig affärsplanering, avslutar Martin Linder.

Fakta om kompetensbarometern

Unionen gör årligen undersökningar om kompetensutveckling. Resultatet står sig i stort sedan förra året. Ingen trend åt något håll kan urskiljas. De viktigaste iakttagelserna:

  • 4 av 10 tjänstemän har inte genomfört någon kompetensutveckling (KU) alls de senaste tolv månaderna.
  • Av de tjänstemän som genomförde Kompetensbarometern hade 4 av 10 ingen plan för kompetensutvecklingen.
  • Av dessa genomförde 40 procent planen helt. 57 procent genomförde delar av planen.
  • Endast 1 av 4 av tjänstemännen i privat sektor har under det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga individuella mål.
  • 8 av 10 initiativ till kompetensutveckling togs av tjänstemannen på egen hand, eller av tjänstemannen och närmaste chefen tillsammans.
  • Enligt Unionens klubbar har ett av tio företag tackat nej till order på grund av kompetensbrist.

Kompetensutveckling tolkas i undersökningen brett. Det kan vara allt ifrån att gå en kurs, till allt man lär sig och som man kan använda i jobbet, oavsett när, hur och var man lär sig det.

Undersökningen besvarades av 2053 tjänstemän i privat sektor under perioden 24 april – 5 maj 2017. Deltagarfrekvensen är 56 procent.