Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 23 februari, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

ESS och MAX IV och samhället, hur ser relationen ut? | Revue.se

ESS och MAX IV och samhället, hur ser relationen ut?
Sebastian Plengier Ehrnfelt

Den 21 november träffas experter, aktörer och intresserade på Grand Hotel i Lund för ett seminarium om industrianvändning av ESS och MAX IV och den roll som så kallade mediatorbolag kan ta. Seminariet är en av de första sammankomsterna inom BISS – Big Science and Society, ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX och omgivande samhälle. Vid seminariet medverkar två mediatorbolag i Lund, samt representanter för ESS och MAX IV. Även forskare som studerar hur användarsamhällena utvecklas och växer över disciplin- och branschgränser deltar. 

Seminariet om ESS och MAX IV kommer bland annat att fokusera på instrumenten vid forskningsanläggingarna som blir allt mer specialiserade och därmed potentiellt svårtillgängliga för icke-specialister. Samtidigt finns en växande bransch av företag, internationellt såväl som i Lund, som specialiserat sig på att utföra avancerade analyser och experiment åt industrin och som har spetskompetens i att använda de tekniker som kommer att finnas vid ESS och MAX IV.

– Det finns många utmaningar kring ESS och MAX IV, och vi universitetsforskare får genom samverkanstemat BISS chansen att använda våra spetskompetenser och specialintressen och bidra till att möta dem, i samverkan med de aktörer som är i centrum av utvecklingen. Seminariet på Grand den 21 november är det första i en serie av aktiviteter om relationerna mellan ESS, MAX IV och omgivande samhälle, säger Olof Hallonsten, initiativtagare och koordinator för BISS, och moderator för seminariet om industrianvändning och mediatorbolagens roll.