Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 13 maj, 2021

Scroll to top

Top

AMF ny storägare i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag

AMF ny storägare i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag
Sebastian

AMF har tecknat avtal om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i vindkraftsbolaget Stena Renewable. Investeringen är ett första steg i en överenskommelse mellan AMF, huvudägaren Stena Adactum och det norska pensionsbolaget KLP, med målsättningen att utveckla Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag. Initialt investerar AMF cirka 750 miljoner kronor, vilket motsvarar 35 procent av bolaget. Under de närmaste åren är avsikten att gå in med ytterligare runt en miljard kronor för att finansiera planerade satsningar.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Stena Renewable grundades 2005 och är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, med 94 verk och en installerad kapacitet om 244 MW. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Sten Renewable har även en konkurrenskraftig projektportfölj som motsvarar investeringar på cirka sex miljarder kronor. AMF har tidigare investerat i havsbaserad vindkraft i Storbritannien.

–  Det här är en investering som har goda möjligheter att ge en bra avkastning till AMFs pensionssparare redan i dag, trots förhållandevis låga elpriser. Men det är även en investering i den pågående omställningen mot en mer hållbar energiproduktion, med stor potential att växa i betydelse. Vi ser fram emot att vara en aktiv ägare i den spännande expansionsfas som bolaget är inne i, med ett antal stora projekt som vi har för avsikt att vara med och finansiera, säger Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF.

Affärens slutförande är villkorat av konkurrensgodkännande och förväntas ske under tredje kvartalet 2018.

Tags