Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| 13 maj, 2021

Scroll to top

Top

Ansökningsperioden öppnar för TCO Certified, generation 8

Ansökningsperioden öppnar för TCO Certified, generation 8
Sebastian

Idag publiceras kraven för TCO Certified, generation 8. Genom att ansöka nu kan varumärken bli bland de första som får sina produkter certifierade enligt den nya generationen.

Idag startar ansökningsperioden. Produkter som certifieras före 20 november kommer presenteras under den officiella lanseringen av TCO Certified, generation 8 den 4 december. Därefter kan upphandlande organisationer ställa krav på den nya generationen när de köper in IT-produkter. Alla produkter som är certifierade enligt generation 8 kommer också finnas listade på tcocertified.se.

Den nya generationen innebär det största steget någonsin mot en hållbar livscykel, och intresset från IT-industrin har varit stort.

– Fler varumärken än någonsin har varit engagerade i utvecklingsprocessen och vill certifiera produkter så snart som möjligt, säger Sören Enholm, vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Enholm menar att det växande intresset från industrin till stor del grundar sig i en ökad efterfrågan på mer hållbara produkter.

– De som köper IT-produkter vill göra ansvarsfulla val och ställer krav på att produkterna är mer hållbart utformade och tillverkade. Varumärkesägare upplever allt oftare att TCO Certified öppnar dörrar och skapar affärsmöjligheter.

IT-produkter kopplas till många miljömässiga och sociala risker under livscykeln och tekniken förändras i snabb takt. För att driva på utvecklingen mot mer hållbara alternativ lanserar TCO Development en ny generation krav var tredje år. Generation 8 innehåller flera nya och uppdaterade krav inom prioriterade områden som cirkularitet, ansvar i leverantörskedjan och transparens. Upphandlande organisationer kommer kunna använda TCO Certified i hållbarhetsrapporteringen på ett ännu tydligare sätt, och koppla kraven till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Den nya generationen krav är ett stort kliv mot en hållbar livscykel för IT-produkter och långt ifrån alla produkter motsvarar kraven. TCO Certified är ett oberoende bevis som särskiljer de produkter som ligger i framkant hållbarhetsmässigt, avslutar Sören Enholm.